2017 – rok ohnivého kohouta

Milí přátelé, do nového roku vám přeji hodně zdraví, životního naplnění, odvahy, upřímnosti a důvěry.

Zdraví tělesné i duševní.
Životní naplnění ve vztazích i v práci.
Odvahu k realizaci všech svých cílů a přání.
Upřímnost a otevřenost k sobě samým i k okolnímu světu.
Důvěru v život, v lidstvo, ve svět. A v sebe sama.

Věnujte se sami sobě, vnímejte, co se ve vás děje. Právě nyní je víc než kdy jindy zapotřebí, aby se lidé učili poznávat své pocity, protože jsou to právě ony, kdo hýbou světem. Není to politika, není to ani rozum. Jsou to (často nevědomé) nenaplněné touhy a nevyléčená traumata, jsou to neuspokojené potřeby a mučivé strachy. A stejně tak to může být velké odhodlání, síla a láska. Vnímejte, co se s vámi děje a proč se to děje. Všímejte si lidí okolo sebe.

A tak tedy vzhůru do roku 2017, do roku plného osobních výzev a důležitých rozhodnutí. Pamatujme, že svět bude takový, jaký si ho uděláme. A vždycky to začíná u jednotlivce. „Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“

Napsat komentář